Peranan Keluarga Dalam Usaha Memastikan Remaja Menggunakan Media Sosial Ke Arah Yang Lebih Positif

Peranan Keluarga Dalam Usaha Memastikan Remaja Menggunakan Media Sosial Ke Arah Yang Lebih Positif

Pendahuluan

Tidak dapat dinafikan bahawa pada era yang moden ini, media sosial telah mendapat sambutan yang hangat sekali di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial merupakan sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi, dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, rangkaian sosial dan wiki juga merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Definisi telah diberi oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai “sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Di samping itu juga, jaringan sosial merupakan laman yang membolehkan setiap orang mampu membuat laman sesawang secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan berkomunikasi. Antara jaringan sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Myspace, Twitter dan sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan Internet. Media sosial mengajak sesiapa sahaja yang berminat untuk berhibur dengan memberi sumbangan dan maklum balas secara terbuka, memberi komen, serta berkongsi maklumat dalam masa yang cepat dan tidak terhad.

            Pada pendapat saya, ibu bapa memainkan peranan yang amat signifikan untuk memantau anak-anak semasa menggunakan kemudahan media sosial. Alam maya ini tiada batasnya, oleh itu media sosial contohnya seperti Internet ini mempunyai keburukannya. Pemantauan ibu bapa sebenarnya mampu mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman-laman sesawang yang berunsurkan pornografi, mahupun melakukan jenayah siber seperti mencetak rompak bahan media, mencetuskan provokasi atau menggodam laman sesawang. Tindakan kecil yang dilakukan ibu bapa ini juga tanpa disedari mampu menyelamatkan industri hiburan tanah air yang kerap kali ‘dirompak’ oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, termasuklah mengurangkan jumlah penggodam dan pencetus provokasi di internet yang semakin hari semakin berleluasa. Anak-anak juga terselamat daripada terus terperangkap di dalam kancah jenayah siber, yang juga merupakan salah satu kesalahan yang akan dikenakan tindakan keras seperti yang termaktub dalam akta jenayah negara. Oleh itu jelaslah bahawa tindakan ibu bapa dalam memantau anak-anak semasa menggunakan kemudahan media sosial dapat mendidik mereka dalam memanfaatkan kegunaan media sosial.

                     Tidak dapat dikesampingkan juga, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak menggunakan media sosial secara pintar dengan memperkenalkan kepada mereka dengan medium-medium pembelajaran menerusi media sosial. Seperti yang ditegaskan, media sosial sememangnya memberikan banyak manfaat, termasuklah dari segi pendidikan. Hari ini, kemajuan media sosial juga selaras dengan kemajuan teknologi seperti “tablet” dan telefon pintar. Mengikut statistik juga, kedua-dua peranti ini merupakan peranti pilihan pengguna untuk melayari Internet. Oleh hal yang demikian, adalah lebih baik para ibu bapa memperkenalkan laman sesawang atau aplikasi pintar yang berunsurkan pembelajaran kepada anak-anak. Tanpa disedari, sudah banyak aplikasi dan laman sesawang yang menyediakan aktiviti pembelajaran menggunakan kemudahan Internet, namun malangnya kurang mendapat sambutan dalam kalangan pengguna media sosialpada masa ini. Sebaik-baiknya anak-anak didedahkan dengan medium sebegini, sekurang-kurangya mereka akan mula memanfaatkan penggunaan media sosial serta bijak . Ibu bapa juga tidak perlu risau sekiranya anak-anak menghabiskan masa dengan melayari Internet mahupun menghadap peranti pintar sepanjang masa, sekiranya peranti-peranti di rumah diisi dengan aplikasi dan laman pembelajaran yang berguna kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, jelaslah sudah di sini bahawa tindakan ibu bapa memperkenalkan medium-medium pembelajaran melalui Internet kepada anak-anak adalah amat wajar dalam mendidik mereka memanfaatkan penggunaan media sosial.

        Bagi saya, adik-beradik yang lebih tua seperti abang dan kakak memainkan peranan penting dalam merealisasikan usaha untuk remaja menggunakan media sosial ke arah yang lebih positif. Abang atau kakak boleh menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lebih muda. Hal ini kerana adik-adik selalunya akan mencontohi tingkah laku abang atau kakak mereka. Selain itu, abang atau kakak juga seharusnya menasihati adik-adik mereka dengan penuh kasih sayang apabila melihat adik-adik mereka menggunakan media sosial ke arah perkara yang negatif. Mereka tidak seharusnya memekakkan telinga dan membutakan mata kerana perbuatan negatif yang dilakukan oleh adik-adik mereka boleh menjatuhkan maruah keluarga. Seterusnya, dalam menjaga hubungan antara adik-beradik, kita perlu menititikberatkan sifat kasih sayang dan rasa hormat antara satu sama lain. Sebagai contoh, adik-adik perlu menghormati kedudukan abang dan kakak serta menerima segala teguran dengan hati yang terbuka.

          Lontaran idea seterusnya ialah datuk dan nenek seharusnya menerapkan didikan agama yang secukupnya kepada remaja.Pendidikan agama mesti dilaksanakan oleh datuk dan nenek  di peringkat awal usia anak-anak bagi membolehkan iman mereka dibentuk dan diperkukuhkan menjadi insan bertakwa. Datuk dan nenek lebih makan garam dan remaja akan lebih mendengar dan menurut nasihat mereka.Jika perkara ini tidak dilakukan, remaja akan mudah terpengaruh dengan media sosial yang negatif seterusnya terjebak dalam kancah gejala sosial dan jenayah yang akhirnya menyusahkan keluarga. Pendidikan agama mestilah menjadi teras dan benteng kepada pembentukan sesebuah keluarga, masyarakat dan negara. Hal ni dikatakan demikian kerana apabila jiwa remaja ni diterapkan dengan nilai-nilaiagama yang tinggi, mereka akan dapat menepis segala laman sosial yang negatif seterusnya menggunakan media sosial dengan berhemah.  Tanpa pendidikan agama, anak-anak tidak mempunyai benteng yang kukuh bagi menghadapi keruntuhan moral di luar yang semakin berleluasa. Jelaslah bahawa, peranan datuk dan nenek amat penting dalam usaha untuk memastikan remaja sentiasa berada di landasan yang betul dan menggunakan media sosial ke arah yang positif sebagai persediaan melahirkan modal insan berjaya di dunia dan akhirat.

            Secara tuntasnya, keluarga memainkan peranan dominan dalam usaha mendidik dan mengasuh remaja memanafaatkan penggunaan media sosial. Perkhidmatan media sosial sememangnya memberikan manfaat kepada pengguna walaupun secara minoritinya membawa kepada keburukan. Namun yang demikian, semua ini bergantung kepada keluarga itu sendiri, sama ada bijak atau tidak mendidik remaja dalam memanfaatkan penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian. Walaupun demikian, kita tidak seharusnya mengharapkan peranan ibu bapa sahaja kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Oleh itu, tindakan kerajaan mengambil pelbagai langkah dalam memastikan perkhidmatan ini mampu digunakan oleh semua ahli keluarga membuktikan bahawa media sosial sangat penting kepada semua. Kerajaan juga banyak berusaha untuk memastikan masyarakat menggunakan perkhidmatan tersebut dengan sebaik-baiknya, namun usaha kerajaan akan menjadi usaha yang sia-sia sekiranya ibu bapa dan ahli keluargayang lain  tidak turut turun padang dalam membantu kerajaan melahirkan generasi yang celik IT dan bijak menggunakannya. Mencegah itu lebih baik daripada merawat, sememangnya jikalau semua pihak mula bertindak dari awal, masalah-masalah penyalahgunaan media sosial dan jenayah siber yang semakin menjadi-jadi ini akan mudah dicantas, dan secara tidak langsung, negara kita akan dipenuhi dengan generasi-generasi yang berguna dan berfikiran hadapan.

.

Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi, Nada

Sajak Pada Sekuntum Mawar : Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi, Nada

(a)   Metafora. Contohnya, lipatan usia; pintu kehidupan.

(b)   Imej alam. Contohnya, malamanginlautombakmawarlembah.

(c)   Simile. Contohnya, seperti telah menutup.

(d)   Sinkope. Contohnya, tak.

(e)   Asonansi. Contohnya, bukan melontar harum indahmu (perulangan vokal u)

(f)    Rima akhir bagi rangkap pertama ialah abb, rima akhir bagi rangkap kedua abcdee, dan rima akhir bagi rangkap ketiga abcbd.

.

Nada

Melankolik.

Maksud

Sajak Pada Sekuntum Mawar : Maksud

Rangkap 1

Penyajak mengumpamakan bunga mawar sebagai gadis. Jika maruah seorang gadis tercemar, maka ibunya akan berasa amat sedih dalam menghadapi hari tua.

Rangkap 2

Jika maruah anak gadisnya tercemar, maka ibu akan berasa segala-galanya telah musnah. Dia berasa hidupnya sia-sia atau tidak bemakna lagi. Dia juga berasa segala-galanya telah musnah, dan tidak ada lagi jalan untuk memperbaik keadaan tersebut.

Rangkap 3

Penyajak berpesan agar gadis-gadis tidak membiarkan maruah mereka tercemar dalam menghadapi kehidupan yang serba mencabar ini tetapi sebaliknya hendaklah menjaga diri supaya menjadi gadis yang beriman dan dihormati masyarakat.

Bentuk dan Ciri-ciri Sajak

Sajak Kucari Damai di Sini : Bentuk dan Ciri-ciri Sajak

(a)   Terdiri daripada tiga rangkap.

(b)   Rangkap pertama mempunyai enam baris, rangkap kedua mempunyai lima baris, dan rangkap ketiga mempunyai empat baris.

(c)   Bilangan katanya tiga hingga lapan patah kata sebaris.

(d)   Terdiri daripada enam hingga lapan belas suku kata sebaris.

(e)   Bentuknya bebas.

Nilai dan Pengajaran

Sajak Roti : Nilai dan Pengajaran

Nilai

(a)   Kesabaran.

(b)   Baik hati.

(c)   Kesyukuran.

(d)   Keimanan.

(e)   Kesederhanaan.

.

Pengajaran

(a)   Kita hendaklah bersabar ketika menunggu untuk mendapatkan sesuatu.

(b)   Kita hendaklah memikirkan orang lain agar orang lain turut mendapat rezeki.

(c)   Kita hendaklah ingat akan keadaan orang lain yang kurang bernasib baik.

(d)   Kita hendaklah melatih diri agar menjadi orang beriman.

(e)   Sebagai manusia kita mestilah bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan.

Tema dan Persoalan

Sajak Roti : Tema dan Persoalan

Tema

Orang yang beriman, ketika kenyang tidak melupakan golongan miskin.

.

Persoalan

(a)   Apabila roti dibakar, baunya membangkitkan selera.

(b)   Ketika lapar manusia tidak dapat menahan nafsu makan.

(c)   Apabila makan makanan yang sedap, manusia akan makan sampai kenyang dan bersendawa.

(d)   Orang yang beriman tidak akan melupakan orang miskin ketika mereka berasa kenyang.

(e)   Bersyukur apabila mendapat sesuatu merupakan tanda keimanan.

Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi, Nada

Sajak Dalam Persekitaran Kata-kata : Unsur Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi, Nada

(a)   Bahasa Arab. Contohnya, istilah.

(b)   Bahasa klasik. Contohnya, samudera.

(c)   Unsur alam. Contohnya, samuderapulau-pulaupantai-pantailangit; bumi; laut; gunung; awan; pohon; buah-buahan; alam.

(d)   Anafora. Contohnya, kata dari pada rangkap pertama baris 4 dan 5.

(e)    Repetisi. Contohnya, frasa kata-kata diulang pada rangkap pertama baris 1; rangkap ketiga baris 1; rangkap keempat baris 1.

(f)    Asonansi. Contohnya, Kami pindahkan makna (perulangan vokal a).

(g)   Aliterasi. Contohnya, Engkau beri kami kata-kata (perulangan konsonan k).

(h)   Rima akhir bagi rangkap pertama ialah ialah aaabc, rima akhir bagi rangkap kedua ialah abccd, rima akhir bagi rangkap ketiga ialah abcaaadda, dan rima akhir bagi rangkap keempat ialah aba.

.

Nada

Keagamaan.

Maksud

Sajak Dalam Persekitaran Kata-kata : Maksud

Rangkap 1

Tuhan menjadikan bahasa untuk manusia, disertai akal. Manusia menggunakan akal dan bahasa dari zaman ke zaman, bersesuaian dengan perubahan yang berlaku.

Rangkap 2

Tuhan menjadikan orang Melayu dengan warna kulitnya sawo matang. Bangsa ini menjadi pengembara di lautan, mengembara jauh ke pulau-pulau dan pantai-pantai.

Rangkap 3

Setiap yang ditemui dalam pengembaraan ialah ilmu, iaitu setiap benda disertai perkataan yang menerangkan benda itu. Perkataan-perkataan yang sering disebut oleh manusia ialah langit, bumi, laut, gunung, awan, hujan, dan pohon. Manusia mendapat manfaat daripada kesemua ciptaan Allah dan manusia hendaklah beriman. Manusia berpeluang untuk menambahkan ilmu dan meningkatkan keimanan melalui pembacaan kitab-kitab yang dikarang pada masa silam. Kitab-kitab tersebut memuatkan ilmu-ilmu agama.

Rangkap 4

Bahasa ialah alat untuk manusia menambahkan ilmu.Dengan ilmu, manusia dapat memahami kewujudan alam semesta.

Peranan Keluarga Dalam Usaha Memastikan Remaja Menggunakan Media Sosial Ke Arah Yang Lebih Positif

Peranan Keluarga Dalam Usaha Memastikan Remaja Menggunakan Media Sosial Ke Arah Yang Lebih Positif

Pendahuluan

Tidak dapat dinafikan bahawa pada era yang moden ini, media sosial telah mendapat sambutan yang hangat sekali di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial merupakan sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi, dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, rangkaian sosial dan wiki juga merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Definisi telah diberi oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai “sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Di samping itu juga, jaringan sosial merupakan laman yang membolehkan setiap orang mampu membuat laman sesawang secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan berkomunikasi. Antara jaringan sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Myspace, Twitter dan sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan Internet. Media sosial mengajak sesiapa sahaja yang berminat untuk berhibur dengan memberi sumbangan dan maklum balas secara terbuka, memberi komen, serta berkongsi maklumat dalam masa yang cepat dan tidak terhad.

            Pada pendapat saya, ibu bapa memainkan peranan yang amat signifikan untuk memantau anak-anak semasa menggunakan kemudahan media sosial. Alam maya ini tiada batasnya, oleh itu media sosial contohnya seperti Internet ini mempunyai keburukannya. Pemantauan ibu bapa sebenarnya mampu mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman-laman sesawang yang berunsurkan pornografi, mahupun melakukan jenayah siber seperti mencetak rompak bahan media, mencetuskan provokasi atau menggodam laman sesawang. Tindakan kecil yang dilakukan ibu bapa ini juga tanpa disedari mampu menyelamatkan industri hiburan tanah air yang kerap kali ‘dirompak’ oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, termasuklah mengurangkan jumlah penggodam dan pencetus provokasi di internet yang semakin hari semakin berleluasa. Anak-anak juga terselamat daripada terus terperangkap di dalam kancah jenayah siber, yang juga merupakan salah satu kesalahan yang akan dikenakan tindakan keras seperti yang termaktub dalam akta jenayah negara. Oleh itu jelaslah bahawa tindakan ibu bapa dalam memantau anak-anak semasa menggunakan kemudahan media sosial dapat mendidik mereka dalam memanfaatkan kegunaan media sosial.

                     Tidak dapat dikesampingkan juga, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak menggunakan media sosial secara pintar dengan memperkenalkan kepada mereka dengan medium-medium pembelajaran menerusi media sosial. Seperti yang ditegaskan, media sosial sememangnya memberikan banyak manfaat, termasuklah dari segi pendidikan. Hari ini, kemajuan media sosial juga selaras dengan kemajuan teknologi seperti “tablet” dan telefon pintar. Mengikut statistik juga, kedua-dua peranti ini merupakan peranti pilihan pengguna untuk melayari Internet. Oleh hal yang demikian, adalah lebih baik para ibu bapa memperkenalkan laman sesawang atau aplikasi pintar yang berunsurkan pembelajaran kepada anak-anak. Tanpa disedari, sudah banyak aplikasi dan laman sesawang yang menyediakan aktiviti pembelajaran menggunakan kemudahan Internet, namun malangnya kurang mendapat sambutan dalam kalangan pengguna media sosialpada masa ini. Sebaik-baiknya anak-anak didedahkan dengan medium sebegini, sekurang-kurangya mereka akan mula memanfaatkan penggunaan media sosial serta bijak . Ibu bapa juga tidak perlu risau sekiranya anak-anak menghabiskan masa dengan melayari Internet mahupun menghadap peranti pintar sepanjang masa, sekiranya peranti-peranti di rumah diisi dengan aplikasi dan laman pembelajaran yang berguna kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, jelaslah sudah di sini bahawa tindakan ibu bapa memperkenalkan medium-medium pembelajaran melalui Internet kepada anak-anak adalah amat wajar dalam mendidik mereka memanfaatkan penggunaan media sosial.

        Bagi saya, adik-beradik yang lebih tua seperti abang dan kakak memainkan peranan penting dalam merealisasikan usaha untuk remaja menggunakan media sosial ke arah yang lebih positif. Abang atau kakak boleh menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lebih muda. Hal ini kerana adik-adik selalunya akan mencontohi tingkah laku abang atau kakak mereka. Selain itu, abang atau kakak juga seharusnya menasihati adik-adik mereka dengan penuh kasih sayang apabila melihat adik-adik mereka menggunakan media sosial ke arah perkara yang negatif. Mereka tidak seharusnya memekakkan telinga dan membutakan mata kerana perbuatan negatif yang dilakukan oleh adik-adik mereka boleh menjatuhkan maruah keluarga. Seterusnya, dalam menjaga hubungan antara adik-beradik, kita perlu menititikberatkan sifat kasih sayang dan rasa hormat antara satu sama lain. Sebagai contoh, adik-adik perlu menghormati kedudukan abang dan kakak serta menerima segala teguran dengan hati yang terbuka.

          Lontaran idea seterusnya ialah datuk dan nenek seharusnya menerapkan didikan agama yang secukupnya kepada remaja.Pendidikan agama mesti dilaksanakan oleh datuk dan nenek  di peringkat awal usia anak-anak bagi membolehkan iman mereka dibentuk dan diperkukuhkan menjadi insan bertakwa. Datuk dan nenek lebih makan garam dan remaja akan lebih mendengar dan menurut nasihat mereka.Jika perkara ini tidak dilakukan, remaja akan mudah terpengaruh dengan media sosial yang negatif seterusnya terjebak dalam kancah gejala sosial dan jenayah yang akhirnya menyusahkan keluarga. Pendidikan agama mestilah menjadi teras dan benteng kepada pembentukan sesebuah keluarga, masyarakat dan negara. Hal ni dikatakan demikian kerana apabila jiwa remaja ni diterapkan dengan nilai-nilaiagama yang tinggi, mereka akan dapat menepis segala laman sosial yang negatif seterusnya menggunakan media sosial dengan berhemah.  Tanpa pendidikan agama, anak-anak tidak mempunyai benteng yang kukuh bagi menghadapi keruntuhan moral di luar yang semakin berleluasa. Jelaslah bahawa, peranan datuk dan nenek amat penting dalam usaha untuk memastikan remaja sentiasa berada di landasan yang betul dan menggunakan media sosial ke arah yang positif sebagai persediaan melahirkan modal insan berjaya di dunia dan akhirat.

            Secara tuntasnya, keluarga memainkan peranan dominan dalam usaha mendidik dan mengasuh remaja memanafaatkan penggunaan media sosial. Perkhidmatan media sosial sememangnya memberikan manfaat kepada pengguna walaupun secara minoritinya membawa kepada keburukan. Namun yang demikian, semua ini bergantung kepada keluarga itu sendiri, sama ada bijak atau tidak mendidik remaja dalam memanfaatkan penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian. Walaupun demikian, kita tidak seharusnya mengharapkan peranan ibu bapa sahaja kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Oleh itu, tindakan kerajaan mengambil pelbagai langkah dalam memastikan perkhidmatan ini mampu digunakan oleh semua ahli keluarga membuktikan bahawa media sosial sangat penting kepada semua. Kerajaan juga banyak berusaha untuk memastikan masyarakat menggunakan perkhidmatan tersebut dengan sebaik-baiknya, namun usaha kerajaan akan menjadi usaha yang sia-sia sekiranya ibu bapa dan ahli keluargayang lain  tidak turut turun padang dalam membantu kerajaan melahirkan generasi yang celik IT dan bijak menggunakannya. Mencegah itu lebih baik daripada merawat, sememangnya jikalau semua pihak mula bertindak dari awal, masalah-masalah penyalahgunaan media sosial dan jenayah siber yang semakin menjadi-jadi ini akan mudah dicantas, dan secara tidak langsung, negara kita akan dipenuhi dengan generasi-generasi yang berguna dan berfikiran hadapan.

.

Nilai (Komsas Tingkatan 5)

Gurindam Beberapa Petua Hidup : Nilai (Komsas Tingkatan 5) 

NILAI

 
Hemah tinggi

 

 

Sopan santun

 

 

Berhati-hati

Manusia yang kurang berfikir dan kurang menyelidik terlebih dahulu menyebabkan diri kita mudah membuat kesilapan.

Berfikir panjang sebelum mengeluarkan kata-kata dapat mengelakkan perselisihan faham sesama manusia.

Kata-kata yang kesat dan kurang sopan akan menyakitkan hati, (ibarat racun yang membawa mudarat).

Sekiranya  seseorang berbicara dengan kata-kata yang pedas dan kurang sopan pasti tercetus perbalahan dan seterusnya kita akan ditimpa pelbagai masalah

Rasional

Keberanian

Bertanggungjawab

 

Manusia yang suka bergaduh dan berselisihan faham akan hidup dalam kesedihan.

Manusia jangan memulakan sengketa tetapi jika terlibat juga hendaklah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian dan bukannya mengelak masalah tersebut.

Kegigihan

 

Kerajinan

Ilmu yang tidak dipelajari secukupnya tidak dapat memanfaatkan kita.

Ilmu pengetahuan dan kemahiran boleh dituntut selagi rajin untuk menuntut ilmu.

Kebijaksanaan

 

Sopan santun

 

 

 

Dunia ini mengandungi pelbagai kerenah dan sifat manusia oleh itu kita hendaklah bijak memilih orang yang baik untuk dijadikan kawan.

Keperibadian seseorang dapat dikenal pasti melalui budi bahasa, pergaulannya dan kawannya.

Biasanya seseorang itu gemar bergaul dengan kelompok yang mempunyai banyak persamaan dengan dirinya.

Berbudi bahasa

Keikhlasan

Murah hati

Bantu-membantu

 

Seseorang yang berbudi, berakal dan bijaksana akan dihormati dan dipandang mulia oleh masyarakat.

Orang yang suka merderma dan tidak kedekut akan sentiasa disenangi orang di sekelilingnya.

Seseorang yang suka memberi akan memudahkannya mendapat bantuan dan pertolongan.

Mengenang jasa

 

Tolong-menolong

Orang yang melakukan kebaikan dan berbakti, namanya akan dikenang dan disanjung setiap masa.

Seseorang itu mesti membantu seseorang tetapi perlulah membantu diri sendiri terlebih dahulu.